سانسورچی نفت

روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی نوشته است:‌ در هیاهوی قراردادهای جدید نفتی و مدلی که ایران را جذاب‌تر از گذشته می‌کند نکات مغفولی از انظار جا مانده است که وزارت نفت علاقه چندانی به بازگویی آنها د...

آوانس بزرگ دولت یازدهم به توتال

روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی نوشته است:‌ در عصر «پسابرجام»، شرکت‌های متعددی از ایران، ایتالیا، هند، چین، مالزی، فرانسه، ژاپن و... برای سرمایه‌گذاری در توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، آمادگی خود را اع...

دلیل اصرار به همکاری با« توتال» چیست؟!

مصوبه روز چهارشنبه هیئت دولت یک گام در این مسیر حرکت کرد و استفاده از سایر مدل های قراردادی را نیز در کنار Ipc مجاز شمرد اما هیچ محدودیت و قیدی برای میادین قابل استفاده در قالب مدل جدید و سایر مدل ها...