مصرف کننده داخلی توان خرید کالای ایرانی را ندارد...

نایب رئیس خانه صنعت، معدن وتجارت ایران با بیان اینکه باید بررسی شود چرا تولیدکنندگان داخلی از رقیبان خارجی شکست خورده اند، تصریح کرد: عملکرد شبکه بانکی موجب شد در مقابل حریفان خارجی دوام نیاوریم، تول...