روسیه مقابل اوپک ایستاد

مدیرعامل شرکت روس‌نفت که ارتباط بسیار نزدیکی با پوتین، رییس‌جمهور این کشور دارد، گفت: اختلافات داخی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را نابود می کند و توانایی آن برای اعمال نفوذ بر بازارها، تقریب...