یک‌تیر و چند نشان ایران پس از توافق با بدحساب‌ها...

هند به دنبال گسترش نفوذ اقتصادی خود در قاره آسیاست و این امر فضایی را برای ایران به وجود آورده تا بسیاری از دغدغه‌های توسعه‌ای خود در بندر چابهار را حل کند، دغدغه‌هایی که رسیدن به راه حلی مشترک برای ...