تهدید به تعدیل

تهدید به تعدیل

چه مسائلی باعث می شود که با وجود قانون حمایتی از کارگران در نهایت حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی برای کارگران در نظر گرفته شود که پاسخگوی نیازهای زندگی کارگران نیست؟...