افزایش 4 برابری قیمت خط تلفن ثابت

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت خرید یک خط تلفن ثابت به ۲۰۰ هزار تومان، افزایش ۵۰ درصدی نرخ مکالمه داخل شهری و اضافه شدن ردیفی برای حداقل کارکرد اعلامی را به تصویب رسا...