تقلب در انتخابات از نظر هاشمی رفسنجانی یعنی چه؟...

اکبر هاشمی رفسنجانی نامی آشنا در عرصه سیاست برای ایرانیان است او از مبارزان پیش از انقلاب و جزء مسئولین رده بالای نظام پس از انقلاب بوده است. سیاست مداری که دو دوره ریاست جمهوری، نخستین رئیس مجلس شور...