زمزمه تغییر ناگهانی شرایط اشتغال

فعالان بازار کار می‌گویند هرگونه تلاش برای اصلاح قانون کار و جراحی آن که مستقیما شرایط ۱۳ میلیون شاغل کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد بدون موافقت کارگران و کارفرمایان قابل اجرا نخواهد بود....