دولت بدون مصوبه اجازه عمل به تعهدات FATF را ندارد...

وطن امروز درباره FATF گزارش داده است:‌ همزمان با تأکید سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه طبق اصل ۷۷ قانون اساسی که موافقتنامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد به‌طور قطع FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازم...