حذف تعرفه ترجیحی پوشاک ترک،تولیدکنندگان را راضی نکرد!...

در پی حذف تعرفه ترجیحی واردات پوشاک از ترکیه در کتاب مقررات صادرات و واردات امسال، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک اعلام کرد: این اقدام تاثیری بر بازار پوشاک نداشته و تاثی...