تعرفه‌های جدید تلفن ثابت در جلسه‌ای فوق‌العاده تصویب می‌شود...

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تأیید خبر تسنیم مبنی بر بی‌نتیجه ماندن جلسه این کمیسیون بر سر تصویب تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، گفت: ضرورت بررسی همه جانبه ایجاب می‌کند جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور ...