صنعت میگو تنها با ۱۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند...

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های پرورش آبزیان با اشاره به اینکه تنها ۱۰درصد ظرفیت های تولید میگو به کار گرفته می‌شود گفت: صنعت میگو ظرفیت ایجاد ۱.۵ شغل به صورت مستقیم و ۳شغل به صورت غیر مستقیم در هر هکتار...

تعاونی‌ها هم بورس‌دار شدند

رئیس اتاق تعاون ایران از توافق نهایی با سازمان بورس برای راه اندازی بورس تعاون خبر داد و گفت: سازوکار فعالیت این بورس به عنوان یک بورس مستقل تا یکی دو هفته آینده به بخش تعاون اعلام می شود....

شرط تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد؛ جذب سرمایه‌‌ها...

دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به اینکه مشکل اصلی بخش تعاون عدم اجرای قوانین و سیاست‌هاست گفت:تحقق سهم ۲۵ درصدی مستلزم این است که حداقل ۴۵ درصد از سرمایه گذاری های جدید کشور در قالب تعاونی‌ها انجام ش...

وعده جدید ایجاد 100.000 شغل تعاونی با اما و اگرها...

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جدیدترین وعده اشتغالی دولت، گفت: «اگر» ۱۰۰۰ میلیارد تومان صندوق توسعه ملی به بخش تعاون اختصاص دهد، با هزینه ۶۰ میلیون تومان بابت ایجاد یک شغل تعاونی، در مج...