پرکاربرد شدن “یوآن” و ضرورت انعقاد پیمان پولی دوجانبه...

چنانچه ایران بتواند تعاملات پولی خود با شرکای اصلی تجاری نظیر چین، عراق، روسیه و هند را از طریق پیمان‌های پولی ساماندهی کند، بازرگانان ایرانی و خارجی می‌توانند به سادگی با استفاده از پول‌های محلی به ...