تصویب نهایی طرح اخذ غرامت از آمریکا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست امروز خود ضمن تصویب کلیات طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، وظایف دستگاه‌ها را برای اخذ غرامت از آمر...