اصلاح ۴ اشکال از تصویب‌نامه قراردادهای جدید نفتی...

یک متخصص حقوق نفت و گاز گفت: درباره IPC عقب‌نشینی نسبت به گذشته همچنان سر جای خود باقی است و غیرقانونی بودن هم سر جای خود باقی مانده است، اما پذیرفته‌اند موادی که معتقد بودیم عزت ملی را تحت‌الشعاع قر...