“مجلس دهم” هم بی‌خیالِ تولید شد؟...

درحالی مجلس دهم به بهانه اینکه مشکلات تولید را در کمیسیون های اقتصادی و صنایع پیگیری می‌کند، کمیسیون ویژه تولید را حذف کرد که مشکلات تولید در سال جاری روز به روز بیشتر شد و گویی مجلس دهم هم کنار دولت...