تسهیل پرداخت اقساط وام گیرندگان درصندوق‌های قرض‌الحسنه...

مدیرعامل یک صندوق قرض‌الحسنه با اشاره به اینکه صندوق‌ها از ابزار نوین بانکداری الکترونیک محروم هستند و این موضوع مشکلاتی را برای وام گیرندگان به وجود آورده است، عنوان کرد که نیاز به ابزارهایی داریم ک...