تسهیلات 80 میلیونی بازار مسکن را به تحرک وامی‌دارد؟...

یک سال از سپرده‌گذاری افراد برای دریافت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌گذرد و اکنون زمان ورود این وام‌ها به بازار مسکن فرا رسیده است، اما سوال اینجاست که آیا این تسهیلات می‌تواند سبب ایجاد رونق د...