اقشار کم درآمد از امتیازات ویژه تسهیلات مسکن بی بهره اند...

کارشناسان اعتقاد دارند امتیازات جدیدی که برای تسهیلات خرید مسکن در نظر گرفته شده عامل خانه دار شدن دهک های کم برخوردار نخواهد بود اما با استقبال دهکهای بالای جامعه امکان تحرک در این بازار بسیار است....

تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات مسکن زمینه ساز رونق بازار...

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: کاهش نرخ سود به طور یقین باعث جذابیت اخذ تسهیلات مسکن می‌شود و شکی در آن نیست، کمااینکه زمانی این سود تسهیلات از ۱۳ درصد به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرد، حجم واریز صندو...

آماری برای خوراک رسانه ها

آمار مدیر عامل بانک مسکن در افزایش ۳۷ درصدی متقاضیان تسهیلات مسکن را بسیاری از کارشناسان قبول ندارند و آن را خوراک رسانه ای نامیده و معتقدند که این میزان متقاضی دریافت تسهیلات در مواجهه با خیل عظیم ا...

چرا از تسهیلات خرید مسکن استقبال نشد؟

اقتصادپرس: در حال حاضر اصلی ترین مشکل اقتصاد ایران رکود است که بسیاری از بخش های اقتصادی کشور را درگیر کرده؛ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان رونق در بخش مسکن می تواند تا حدودی در خروج از رکود و گشایش ا...