تسهیلات جدید به صنعت نداده‌اند

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران معتقد است بخش عمده تسهیلاتی که به بخش صنعت پرداخت شده، وام‌های تمهیدی بوده و رکود دلیل اصلی رشد منفی بخش صنعت در سال گذشته بوده است....