هزینه‌ای که اپراتورها برای ترابرد شماره‌ها می‌گیرند...

مصوبات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اپراتورهای تلفن همراه را مجاز کرده تا سقف ۵۰۰۰ تومان برای اجرای طرح ترابردپذیری شماره‌ها دریافت کنند اما در حال حاضر تنها یکی از اپراتورها برای ارائه این سرویس تعر...

پاسخ مدیر عامل اپراتور دوم به منتقدان اجرای یک طرح...

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در پاسخ به انتقاداتی که درباره‌ شیوه اجرای طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه مطرح می‌شود، گفت: به نظر این انتقادات کمی بی‌انصافی است. این طرح می‌توانسته از زمان تولد...

چالش‌های ترابردپذیری

امکان جابجایی سیم‌کارت در اپراتورهای موبایل با حفظ شماره، علی‌رغم ایجاد شوق و ذوق برای برخی مشترکان تلفن همراه، می‌تواند چالش‌هایی اساسی به همراه داشته باشد که باید نسبت به آنها آگاه بود. ...