سه هدف لابی نفتی با ایران

شش ماه پیش از این، اجرای طرح فریز نفتی با حضور نیافتن ایران و بهانه جویی های عربستان در نشست کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در دوحه قطر با شکست همراه شد و عربستان در اعتراض به نپیوستن ایران به این طرح با ...