نقش فتنه 88 بر تحریم های ایران

فتنه های سال ۸۸ که با همکاری و آموزش قبلی آمریکای ها جهت کودتا و تغییر حکومت در ایران انجام شد علاوه برضربه مالی بیش از سیصد میلیارد تومان بابت به آتش کشیدن اتوبوس، بانک و..... و دادن ۲۲ نفر شهید خسا...