آغاز دو رویداد نمایشگاهی در اصفهان

هشتمین نمایشگاه رنگ، رزین، مواد شیمیایی، پوشش های صنعتی و مواد کامپوزیت عصر سه شنبه همزمان با سومین نمایشگاه تخصصی در و پنجره، تجهیزات و صنایع وابسته در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی اصفهان آغا...