واگذاری زمین با اجاره اندک به سرمایه‌گذاران ایرانی در عمان...

نایب رئیس اتاق بازرگانی عمان با بیان اینکه در عمان از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت می‌شود، گفت: به تولید‌کنندگان خارجی زمین‌هایی با اجاره بسیار اندک و مدت زمان ۲۵ سال برای سرمایه‌گذاری در کشور عمان اختص...