روش جدید برای خانه‌دار شدن

پس از تشکیل صندوق یکم، افزایش سقف تسهیلات مسکن به ١۶٠ میلیون تومان، رشد تسهیلات ساخت به ١۵٠ میلیون تومان، تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن، این‌بار نوبت به تشکیل موس...

پرونده ویژه بررسی معضل مسکن/”سرپناه”...

"سرپناه" در نظر دارد به آسیب شناسی برنامه های دولت های گذشته در تامین مسکن اقشار مختلف مردم به ویژه کم درآمدها و ارائه راهکارها و مدل درست برون رفت از این معضل به همراه بررسی نتایج مثبته حل آن برای ا...