روش جدید برای خانه‌دار شدن

پس از تشکیل صندوق یکم، افزایش سقف تسهیلات مسکن به ١۶٠ میلیون تومان، رشد تسهیلات ساخت به ١۵٠ میلیون تومان، تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن، این‌بار نوبت به تشکیل موس...