تعهدات بیمه تکمیلی برای بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟...

خلاصه تعهدات قرارداد کانون بازنشسته و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی سال ۹۵ - ۹۴ با بیمه آتیه‌سازان حافظ، به دنبال پرسش‌های برخی بازنشستگان درباره تحت پوشش بودن برخی تعهدات بیمه تکمیلی در ادامه به این ش...

توزیع کارت‌های مهارت کارگران ساختمانی ظرف ۱۰ روز آینده...

مشاور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌ای کشور در پاسخ به پیگیری خبرنگار فارس از توزیع کارت‌های مهارت کارگران ساختمانی در سراسر کشور ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد و گفت: تاخیر در صدور کارت‌ها به دلیل افزایش ...