دور زدن تحریم‌ها با خودکار بیک

متخصصان داخلی تأمین یک تابلوی میمیک اتاق فرمان نیروگاه حرارتی را که با هزینه ۲۵۰میلیون تومانی از خارج از کشور تأمین می‌شد، با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰میلیون تومان داخلی‌سازی کردند. ...