چه کنیم تابستان خاموش نشود؟

هر روز که می‌گذرد یک گام به خاموشی فصل تابستان نزدیک‌تر می‌شویم اما هنوز راه‌هایی برای دور زدن خاموشی در گرم‌ترین فصل سال باقی مانده است که اگر هر شخص خود را موظف به بکارگیری این راهکارها کند قطعا تا...