زنگ هشدار بیکاری در شهرستانها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است؛ وضعیت بیکاری در شهرستانها بسیار بد تر از مراکز استانها و به خصوص پایتخت است و دسترسی افراد تحصیلکرده شهرستانی به شغل بسیار محدود می باشد....

موانع فضای کسب و کار در پسابرجام

عواملی که آسیب‌پذیری شدیدتر اقتصاد کشور را نسبت به تحریم‌های نفتی، تجاری و مالی به همراه دارد. با این شرایط در دوران کنونی شناسایی مشکلات ساختاری مهم‌ترین فرصت برای اقتصاد کشور تلقی می‌شود....