وزارت نفت پولدار نیست/برای پرداخت حقوق به مشکل می‌خوریم...

وزیر نفت با بیان این که تصور پول دار بودن وزارت نفت درست نیست، گفت: با این که وزارت نفت پول زیادی را تولید می کند اما بخش قابل توجهی از آن به یارانه اختصاص می یابد و حتی در مواردی نیز ما در پرداخت حق...