توسعه صادرات تعاونی‌ها اولویت وزارت تعاون در پسابرجام...

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توسعه صادرات تعاونی ها جزو اولویت های امسال و سال آینده است تا در فضای پسابرجام، تعاونی ها با فرهنگ صادرات و شیوه رقابت در بازارهای جهانی به صدور کالای...