درآمد میلیاردی تامین اجتماعی با سرانه درمان خبرنگاران +سند...

بر اساس قرارداد بین وزارت ارشاد و سازمان تامین اجتماعی، مقرر شد ۵۰ درصد از حق بیمه و سرانه درمان خبرنگاران تحت پوشش صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان، نویسندگان و خبرنگاران را وزارت ارشاد متقبل شود و ۵...