سرگردانی بیمه‌شدگان شخص ثالث

هر ساله با اعلام و ابلاغ مبلغ دیه از سوی قوه قضائیه، هشدار شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی و ستاد دیه کشور به مردم درخصوص ضرورت دریافت الحاقیه برای افزایش سقف تعهدات بیمه شخص ثالث دارندگان خودرو همتراز با...