بازنشستگانی که زنگنه با خود آوردحضورشان «خلاف قانون» است...

روزنامه جوان از حضور غیرقانونی مدیران بازنشسته در وزارت نفت گزارش داده است: از امروز بیش از صدها مدیر نفتی باید از کار برکنار شوند تا مرتکب خلاف قانون نشوند. طبق قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان ...