هشدار درباره خطر بازگشت به دوره بی‌حساب و کتابی بنزین...

همشهری درباره حذف کارت سوخت هشدار داده است: سرانجام پس از کش‌و‌قوس فراوان کلیات لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح زودهنگام قانون بودجه سال‌۹۵ به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید و در حالی که همه نگاه‌ ن...