زمان صدور مجوز اوفک مشخص نیست

وزیر راه و شهرسازی از حضور سه گروه مالی، حقوقی و فنی بوئینگ آمریکا در ایران خبر داد و با اشاره به این‌که زمان صدور مجوز اوفک مشخص نیست، گفت: در صورت صدور مجوز اوفک در ماه جاری یا اوایل شهریور اولین س...

طیب نیا: آمریکا بیشتر از ایران به قرارداد بوئینگ نیاز دارد...

وزیر اقتصاد با بیان اینکه آمریکا به قرارداد بوئینگ با ایران بیشترنیاز دارد و آنرا لغو نخواهد کرد، گفت: ما شاهد تاثیرات مثبت لغوتحریم‌ها بر اقتصاد ایران هستیم. به نظر من همانگونه که اعمالتحریم‌ها و تص...