تقویت بنیادین بازار پلیمرها

افزایش محدود حجم معامله پلیمرها در بورس کالا ، افزایش آرام قیمت‌ها در بازار آزاد و محدودشدن کدهای معاف از مالیات واقعیت‌های این روزهای بازار فولاد به شمار می‌آید که این موارد از تقویت نسبی بازار پلیم...