شورای نگهبان امروز یا فردا بودجه 95 را تایید می کند...

نماینده مجلس نهم از رفع ایراد‌های شورای نگهبان و بسته شدن پرونده بودجه دخل و خرج کشور در سال ۹۵ از سوی مجلس خبر داد و گفت: در بودجه امسال دست دولت برای انتشار صکوک و اوراق بدهی باز گذاشته شده است. ...