صدور مجوزهای کشاورزی الکترونیکی شد

قائم مقام معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به راه اندازی سامانه متمرکز صدور مجوزهای کشاورزی گفت: بر این اساس دیگر هیچ مجوز دستی و کاغذی(بعد از اجرای طرح در کلیه استان‌ها) قابل ...