وام بانکی به سمت تولید می‌رود

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان از افزایش ۳۷.۸ درصدی تسهیلات بانکی در ۴‌ماه نخست امسال دارد که از کل ۱۲۹ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان وام پرداخت شده، ۴۳ درصد به بخش خدمات، ۲۹ درصد به بخش صنعت و معدن، ۱۳ ...