توهم فساد بنزین دونرخی و پاک کردن صورت‌مسئله...

روزنامه جوان نوشته است: مسئولان ارشد وزارت نفت در حالی سوء‌استفاده‌های ناشی از بنزین دونرخی را بزرگنمایی می‌کنند که ارقام مربوط به آن در مقابل صرفه‌جویی‌های ناشی از سهمیه‌بندی بسیار ناچیز است و در بر...