تردد کشتی های نفتکش ایران به بنادر اروپا آغاز می شود...

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران گفت: هیچ مشکلی برای آغاز تردد کشتی های نفتکش ایران به بنادر اروپایی وجود ندارد و در آینده نزدیک از تردد کشتی های این شرکت به مقاصد کشورهای اروپایی خبرهای خوبی خواهیم دا...