بلوکه کردن بخشی از وام بانکی درارائه تسهیلات قانونی نیست...

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی گفت: طبق ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات در شبکه بانکی هنگام ارائه تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط غیرقانونی است...