پرداخت ۴ میلیاردریال تسهیلات اقتصاد مقاومتی به بسیجیان املش...

فرمانده سپاه ناحیه املش گفت: در مرحله اول پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکی در قالب تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری در شش ماه گذشته، ۲۵ بسیجی متقاضی برای دریافت ۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات با...