خانه‌تکانی بزرگ بازارکار در راه است/ مردان خانه‌دار می‌شوند...

تا ۱۰سال دیگر ۴۵درصد بازار کار ایران زنانه شده و کشور با پدیده «مردان خانه‌دار» مواجه می‌شود،این درحالی است که بسته ۳۲بندی اشتغال زنان شامل شرایط بیمه وبازنشستگی و ساعت کار هم تدوین شده است. ...