عربستان را فراموش کنید؛ نیجریه بزرگترین نگرانی نفتی دنیاست...

توجه خود را برای لحظه‌ای از خاورمیانه دور کنید. در حالی که سیاست‌گذاران روی طرح بازار نفت عربستان متمرکز شده‌اند، اتفاقات اصلی در بازار نفت، سه‌هزار مایل آن‌طرف‌تر در جلگه رود نیجر در حال رخ دادن است...