خرید 39 هزار تن برگ سبز‌ چای/ افزایش 15 درصدی تولید امسال...

در شرایطی که وضعیت بارش‌ها در سال جاری مناسب بوده است، رییس سازمان چای اعلام کرد که در صورت ادامه این شرایط مساعد جوی در تابستان، افزایش ۱۵ درصدی تولید و برداشت ۹۵ هزار تن برگ سبز چای محقق می‌شود. ...