نقش رژیم صهیونیستی درفتنه88

دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، علی‌رغم حضور پرشکوه مردم و شیرینی که این شور و نشاط می‌توانست برای جامعه به همراه داشته باشد، با تلخی‌هایی همراه بود که در کنار دشمنی استکبار و عوامل خارجی، س...